31.10.2005
"NordForsk will strengthen the Nordic countries as one region competing for EU funding", said Jan Erik Enestam, Finnish Minister of Environment and responsible for Nordic collaboration in the Finnish government. gjør Norden til en sterkere region i konkurransen om EU-støtte, sa Miljøminister og nordisk samarbeidsminister for Finland Jan Erik Enestam i sitt innlegg under Nordisk Råds Sesjon i Reykjavik torsdag 27. oktober.
Events
Upcoming events…
Newsletter