"Vancouver rules ready for revision"

14.03.2006
In a presentation at a debate meeting on co-authors arranged by the National Committees for Research Ethics in Norway, professor Magne Nylenna

I en presentasjon på et debattmøte om medforfattere i regi av de Forskningsetiske komiteer i Oslo 10. mars, etterlyste professor Magne Nylenna revidering av Vancouverreglene.

Vancouverreglene for medforfatterskap har blitt revidert mange ganger opp gjennom årene, men problemene er fortsatt der:
-Reglene følges fortsatt ikke. Ikke fordi de er ukjente eller uklare, men trolig fordi de er modne for revidering, sier Magne Nylenna.

Noe av hovedproblemet med medforfatterskap er i følge Nylenna at det har blitt en valuta mellom forskere. Man "betaler" hverandre gjennom å inkludere kollegaer i sine medforfatterlister, mens det reelle bidraget til artikkelen kan være lite eller ikke-eksisterende. I følge siste versjon av Vancouverreglene skal medforfatterne kunne ta offentlig ansvar for innholdet og de skal ha bidratt vesentlig til ideen eller datainnsamlingen.