"Vancouver rules ready for revision"

14.03.2006
In a presentation at a debate meeting on co-authors arranged by the National Committees for Research Ethics in Norway, professor Magne Nylenna

I en presentasjon på et debattmøte om medforfattere i regi av de Forskningsetiske komiteer i Oslo 10. mars, etterlyste professor Magne Nylenna revidering av Vancouverreglene.

Vancouverreglene for medforfatterskap har blitt revidert mange ganger opp gjennom årene, men problemene er fortsatt der:
-Reglene følges fortsatt ikke. Ikke fordi de er ukjente eller uklare, men trolig fordi de er modne for revidering, sier Magne Nylenna.

Noe av hovedproblemet med medforfatterskap er i følge Nylenna at det har blitt en valuta mellom forskere. Man "betaler" hverandre gjennom å inkludere kollegaer i sine medforfatterlister, mens det reelle bidraget til artikkelen kan være lite eller ikke-eksisterende. I følge siste versjon av Vancouverreglene skal medforfatterne kunne ta offentlig ansvar for innholdet og de skal ha bidratt vesentlig til ideen eller datainnsamlingen.
Calls for Proposals Subscribe to rss feed of calls for proposals
There are currently no open calls
Events
Upcoming events…
Newsletter