Nordic strength - perspectives on research collaboration

Rapporten är framtagen av NordForsk för att belysa nordiskt samarbete inom forskningens område från många olika perspektiv. Vi har inbjudit olika typer av aktörer att beskriva sina erfarenheter och åsikter på ett personligt sätt; många röster och många olika språk har fått utrymme i denna bok.
Other Nordic publications

You can find publications from many of the organisations within the Nordic cooperation at the e-library NordPub