Er vi beredt? Motstandsdygtighet i Norge og Norden

13/08/2024
13:30 - 14:15
Arendal, Norway
Nordens telt på Arendalsuka

Verden står midt i klimakrise og sterke geopolitiske spenninger. Også i Norden merker vi ekstremvær, krig i nærområdene og økte forskjeller. Sverige forteller sine innbyggere hva de skal gjøre hvis det blir krig. Er krig den største trusselen vi står overfor, eller er det klima, påvirkningsoperasjoner utenfra, en ny helsekrise?

Uansett hvilken krise vi snakker om, sier ekspertene at det viktigste når en krise inntreffer er å handle raskt. Hva gjør myndigheter, næringsliv og sivilt samfunn på tvers av Norden for å ruste våre institusjoner og innbyggere til større kriser? Har vi den beredskapen som trengs? Hvilke muligheter gir et styrket nordisk samarbeid om beredskap i det sivile? Hvordan finner vi digitale og fysiske møteplasser som overskrider siloer og ekkokamre?

I denne samtalen om totalberedskap, med topper fra næringsliv, myndigheter og sivilt samfunn, spør vi vårt eksertpanel om hvordan vi bygger et sterkt og motstandsdyktig sivilsamfunn og næringsliv i Norge og Norden.

Medvirkende

  • Andreas Skjøld-Lorange (moderator), Fagdirektør, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
  • Odin Johannessen, Direktør, Næringslivets Sikkerhetsråd
  • Rasmus Dahlberg, Lektor, Institut for Strategi og Krigsstudier (DK)
  • Hedda Langemyr, Direktør, Utsyn - Senter for Sikkerhet og totalforsvar
  • Laila Bokhari, Direktør - Global Security Assessments, Geopolitics, Yara
  • Nils-Ole Foshaug, Stortingsrepresentant, Utenriks- og forsvarskomiteen, Forsvarspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet

Contacts

Guttorm Aanes. Photo: NordForsk

Guttorm Aanes

Head of Communications

Guttorm Aanes is responsible for strengthening the visibility and impact of Nordic research co-operation through owned and earned communication channels.

Guttorm holds a degree in media studies from the University of Oslo. In 2023, he completed a master's programme in PR management and strategic communication at BI Norwegian Business School.

Guttorm has extensive experience from Norwegian ministries and research institutes.

Guttorm is good at a lot of things. For example, how to punctuate.

LinkedIn profile