Referat Nordic Expert Meeting 5 March 2013 Slutlig (svenska)