NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Utlysning innen nøytronforskning: Internasjonale postdoktorstillinger

NordForsk utlyser 10 millioner NOK til internasjonale postdoktorstillinger innenfor nøytronforskningsprogrammet. Det kan søkes om inntil 2 millioner NOK per stilling. Søknadsfrist er 30. august 2017.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Ny utlysning: Nordic Graduate Education Courses within register-based research

22.03.2017

Nordic Graduate Education Courses within register-based research er den femte utlysningen i NordForsks program for helse og velferd. Utlysningens totale budsjett er seks millioner norske kroner, og søknadsfrist er 21.06.2017.

Les mer…

Nyt opslag: 25 millioner NOK udbydes til forskning i nye lærings- og undervisningsmiljøer og -praksisser

20.03.2017

NordForsks Education for Tomorrow-program opslår 25 millioner NOK til ét Nordic Centre of Excellence (NCoE), som skal forske i nye lærings- og undervisningsmiljøer og -praksisser.

Les mer…

Ny NordForsk-rapport: Nordic biobanks and registers

17.03.2017

NordForsk lanserte nylig en rapport som setter søkelyset på registre og biobanker som forskningsinfrastruktur for forskning innen helse og velferd. Rapporten gir en oversikt over eksisterende kunnskap om forskning som tar i bruk nordiske registre, biobanker og kliniske studier på tvers av grensene i Norden.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev
Facebook