NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata

Den 3. oktober anordnades en nordisk workshop om god datahantering i Stockholm. Workshopen var ett samarrangemang mellan Vetenskapsrådet, NordForsk och NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Fokus för dagen var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Utlysning: Utvikling av et "massivt, åpent nettkurs" (MOOC) om nøytronspredning

20.08.2018

NordForsk utlyser 7 millioner NOK for å organisere et "MOOC" (Massive Open Online Course). Søknadsfrist er 21. september 2018.

Les mer…

Anbudskonkurranse for ny nettløsning for NordForsk og Nordic Innovation

06.08.2018

NordForsk og Nordic Innovation søker en leverandør for ny, felles publiseringsløsning for sine nettsider.

Les mer…

E-infrastruktur för biodiversitet förbättras genom samarbete

31.07.2018

Forskningsfrågor inom biodiversitet och naturvård fokuserar ofta på geografiska områden och ekosystem som sträcker sig över nationella gränser. Däremot utvecklas e-infrastrukturer för biodiversitet och ekosystem individuellt i varje enskilt land, vilket försvårar tillgången till regionala data. Det nordisk-baltiska forskningsprojektet DeepDive om e-infrastruktur för biodiversitetsdata (The Nordic-Baltic Collaboration on e-Infrastructures for Biodiversity Informatics) har som mål att möjliggöra tillgång till information över landsgränserna.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her