NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

NordForsk på AAAS 2019

I flere hundre år har de nordiske landene samlet inn opplysninger om hver enkelt borger. Det finnes registre i Norden som går helt tilbake til 1700-tallet med informasjon om blant annet fødested, giftemål, og død. I våre dager er det enda flere registre, og kobler man registerdataene sammen, gir det uendelig med informasjon om en persons livsløp. Denne informasjonen er god som gull og uvurderlig for nordiske forskere som kilde til unik kunnskap. Den 17. februar, under årets American Association for the Advancement of Science-konferanse i Washington D. C, forteller Maria Nilsson om NordForsks satsing på å fremme nordisk forskningssamarbeid basert på registerdata.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Styrker Open Science igennem nordisk samarbejde

29.01.2019

I maj 2019 afholdes den store nordiske konference, ”NeIC2019: Nordic Infrastructure for Open Science”, som blandt andet fokuserer på, hvordan Open Science kan styrkes gennem samarbejde på tværs af grænserne.

Les mer…

Nytt nordiskt program: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

25.01.2019

Forskare som bidrar till hållbara samhällen inbjuds nu att delta i ett nytt nordiskt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling och smarta städer. En utlysning förväntas öppnas i mars 2019.

Les mer…

Nyt nordisk forskningsprogram: Digitisering af den offentlige sektor

11.01.2019

Digitalisering er et tilbagevendende tema i udviklingsagendaen både på europæisk, nationalt og regionalt plan. Det er også et prioriteret fokusområde for det svenske formandskab for Nordisk råd I 2019, ligesom Nordisk Ministerråd har etableret et eget, midlertidig ministerråd for digitalisering. Derfor lancerer NordForsk nu et nyt forskningsprogram, “Digitisering af den offentlige sektor”, som skal skabe ny viden, der er nyttig for praktikere såvel som beslutningstagere.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her