NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Ny rapport: Bedre forskningssamarbejde kan understøtte integration og migration i de nordiske lande

Migrationsforskning kan være med til at tilvejebringe et bedre vidensgrundlag for beslutningstagere – og oplyse den brede befolkning. Et nyt NordForsk-policy paper kortlægger det aktuelle nordiske integrations- og migrationsforskningslandskab og udpeger tiltag, der kan højne forskningens politiske relevans.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Ny utlysning om samfunnsikkerhet i mai

31.03.2017

Det kommer en ny utlysning i NordForsks program om samfunnssikkerhet i mai. Utlysningen vil søke forskningsprosjekter som tar for seg de skiftende forutsetningene for samfunnssikkerhet i Norden. Det totale budsjettet er på 25 millioner norske kroner og søknadsfristen vil være i september 2017.

Les mer…

"Migration er dette århundredes vigtigste tema"

29.03.2017

Er det relevant for de nordiske lande at have et forskningssamarbejde om migration? Ja, mener Tuomas Martikainen fra Finlands Migrationsinstitut. Han har ledet arbejdet med NordForsks seneste policy paper, en oversigt over eksisterende viden på migrations- og integrationsområdet.

Les mer…

Dårlig integrering truer velferdsmodellen

29.03.2017

Professor Allan Krasnik frykter et Norden med enorme økonomiske og sosiale problemer hvis integrasjonen av flyktninger og migranter mislykkes. – Den nordiske velferdsmodellen handler om likhet og solidaritet og det er en overhengende risiko for et samfunn preget av ulikhet og konflikt hvis man gir flyktningene dårlige tilbud, hevder professor Krasnik.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev
Facebook