NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

38 millioner til persontilpasset barnekreftbehandling

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn. Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment har et budsjett på 38 millioner norske kroner og søknadsfrist er 3. oktober 2018.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Kick-off: Education for Tomorrow, fase 2

24.05.2018

Forskningsprogrammet «Education for Tomorrow» er nu gået ind i fase 2, og i den forbindelse afholdt NordForsk for nylig en kick-off i Oslo under temaet «Bridging research with practice in the area of teaching and learning in new learning environments».

Les mer…

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse for NordAqua-leder

16.05.2018

Professor Eva-Mari Aro er valgt som Foreign Associate i National Academy of Sciences og tildelt 2018-prisen i Finnish Academy of Science and Letters.

Les mer…

The Nordic Language Processing Laboratory (NLPL)

04.05.2018

På Nordic Language Processing Laboratory (NLPL), et nordisk forskningssamarbejde i regi af Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), arbejder man med at uddanne næste generation af forskere, der arbejder med den sprogteknologi, som danner grundlag for blandt andet Google Translate og Apple’s talegenkendelsesprogram, Siri.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her

Facebook