NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Utlysning: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

NordForsk öppnar en utlysning för det nordiska forskningsprogrammet Hållbar stadsutveckling och smarta städer. Forskningsprogrammet är ett samarbete med Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten i Sverige och Norges Forskningsråd. Utlysningen har en budget på 50 miljoner norska kronor och tidsfristen för inlämning av ansökningar är 4 juni, 2019.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

NordForsk-komité skal styrke nordisk samarbejde om forskningsinfrastruktur

06.03.2019

NordForsks komité for nordisk forskningsinfrastruktur (NRICC) afholdt i december et møde i Oslo, hvor også en række stakeholdere deltog i diskussionen om status på det nordiske samarbejde på området, og hvordan man bedst muligt faciliterer og videreudvikler samarbejdet.

Les mer…

Ny utlysning: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

04.03.2019

NordForsk, Finlands Akademi, Formas, FORTE, Energimyndigheten och Norges forskningsråd finansierar forskning inom hållbar stadsutveckling och smarta städer. En utlysning förväntas öppnas 14 mars 2019 med sista datum för ansökningar den 4 Juni 2019. Utlysningen avser att stödja fyra forskningsprojekt på 12,5 miljoner norska kronor och med en varaktighet på 4 år.

Les mer…

Stor interesse for nordiske registre på AAAS

04.03.2019

Under årets AAAS-konferanse i Washington D.C. deltok NordForsk med sesjonen Nordic Registers and Biobanks: A Goldmine for Precision Medicine Research. Sesjonen satte søkelyset på hvordan de nordiske registrene benyttes innen forskning, og hvordan nordiske forskningsråd og beslutningstakere jobber sammen for å fremme registerforskning over landegrensene. Innleggene ble holdt av Camilla Stoltenberg, direktør ved det norske Folkehelseinstituttet, professor Paul W. Franks fra Lund universitet, og NordForsks Maria Nilsson.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her