NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

38 millioner til persontilpasset barnekreftbehandling

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn. Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment har et budsjett på 38 millioner norske kroner og søknadsfrist er 3. oktober 2018.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Ny Education for Tomorrow-rapport: Policy implications fra fase 1

29.05.2018

NordForsk lancerede Education for Tomorrow-programmet i 2013. Denne rapport opsummerer nøgleresultater fra forskningen i NordForsks Nordic Centre of Excellence, JustEd, og andre forskningsprojekter i programmets første fase og kommer med forslag til tiltag inden for uddannelsespolitik i de nordiske lande.

Les mer…

NordForsk-prosjekt undersøker hva terrorfrykt gjør med deg – og med samfunnet

25.05.2018

Fører trusselen om terror til et styggere, mer hatsk politisk ordskifte og svekket tillit til myndighetene? Det skal forskerne i NordForsk-prosjektet, The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries: An analysis of citizens’ reactions, policy responses and legitimacy, finne ut.

Les mer…

Kick-off: Education for Tomorrow, fase 2

24.05.2018

Forskningsprogrammet «Education for Tomorrow» er nu gået ind i fase 2, og i den forbindelse afholdt NordForsk for nylig en kick-off i Oslo under temaet «Bridging research with practice in the area of teaching and learning in new learning environments».

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her

Facebook