NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Arktis-satsing i rute

NordForsk-programmet Ansvarlig utvikling av Arktis holdt sitt første årsmøte i Umeå 13 -14 juni. Over 50 deltagere utvekslet erfaringer fra prosjektenes første leveår og presenterte statusrapporter over arbeidet så langt.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Ollila ber Norden investere 635 millioner i energiforskning

21.06.2017

Jorma Ollila foreslår i en ny rapport å opprette et nordisk forsknings- og demonstrasjonsprogram på 635 millioner norske kroner og at det skal administreres av NordForsk, Nordisk Innovasjon og Nordisk energiforskning.

Les mer…

NeIC 2017

14.06.2017

Mer enn 200 IT-eksperter, forskere og beslutningstakere innen databehandling og datalagring deltok på NeIC 2017. Arrangementet fant sted i Umeå, Sverige fra 29. mai til 1. juni, og inkluderte både workshops og konferanse med anerkjente foredragsholdere fra akademia og industri.

Les mer…

Utlysning: “The Underpinnings of Nordic Societal Security”

01.06.2017

NordForsk utlyser totalt 28,5 millioner NOK til forskningsprosjekter innen samfunnssikkerhet. Søknadsfrist er 20 september 2017.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Nyhetsbrev
Facebook