NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Norden satser 165 MNOK på persontilpasset medisin

Persontilpasset medisin er mer aktuelt enn noensinne. Ved hjelp av ny kunnskap blir det mulig å tilby den enkelte pasient mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. Norges forskningsråd, Innovationsfonden Danmark, Vinnova, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Rannís, og NordForsk har derfor gått sammen om å finansiere sju nordiske prosjekter som skal bidra til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet med 165 millioner norske kroner.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Nyt nordisk forskningsprogram: Digitisering af den offentlige sektor

11.01.2019

Digitalisering er et tilbagevendende tema i udviklingsagendaen både på europæisk, nationalt og regionalt plan. Det er også et prioriteret fokusområde for det svenske formandskab for Nordisk råd I 2019, ligesom Nordisk Ministerråd har etableret et eget, midlertidig ministerråd for digitalisering. Derfor lancerer NordForsk nu et nyt forskningsprogram, “Digitisering af den offentlige sektor”, som skal skabe ny viden, der er nyttig for praktikere såvel som beslutningstagere.

Les mer…

Anbudskonkurranse for evaluering av forskningsprogrammet Education for Tomorrow

19.12.2018

NordForsk bestiller evaluering av første fase av det nordiske forskningsprogrammet Education for Tomorrow.

Les mer…

Historisk investering i nordisk barnekreftforskning

18.12.2018

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en historisk investering i barnekreftforskning i Norden, og tildeler totalt 30 millioner NOK til tre nordiske prosjekter innenfor persontilpasset kreftbehandling for barn. Prosjektene vil gjennom nordisk samarbeid om kliniske studier bidra til at barn som rammes av kreft kan få tilgang til de mest moderne behandlingene. – Jeg er veldig spent på å følge med på disse prosjektene, både fordi de er gode i seg selv, men også fordi de kan bidra til å bane vei for mer samarbeid om klinisk forskning i Norden, sier Norges helse- og omsorgsminister, Bent Høie.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her