NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

NordForsk magasin 2017 lansert

Årets NordForsk magasin inneholder blant annet intervjuer med NordForsks avtroppende direktør Gunnel Gustafsson og Norges forskningsråds nye direktør John-Arne Røttingen.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Bygger løsninger i nettskyen for nordiske forskere

16.11.2017

Forskere over hele Norden er i ferd med å ta i bruk nye og elastiske nettskyløsninger som gjør det mulig å samarbeide og dele både datasystemer og -ressurser. Prosjektet Glenna har allerede støttet videreutviklingen av én norsk og én dansk sky-tjeneste til grenseoverskridende nordiske tjenester, og flere slike prosjekter er underveis.

Les mer…

«Scenarioer som tidligere har vært utenkelige blir mer og mer sannsynlige»

10.11.2017

Hva vil de sosiale konsekvensene av en biobasert økonomi være? Og hvordan vil et biobasert samfunn se ut? Dette var to hovedspørsmål på bioøkonomidagen som ble arrangert av NordForsk og Nordregio på den nordiske paviljongen ved FNs klimapolitiske toppmøte COP23.

Les mer…

NordForsk finansierer tre kurs innen registerbasert forskning

03.11.2017

NordForsk finansierer tre kurs med opptil seks millioner norske kroner. Nordic Graduate Education Courses er den femte utlysningen i NordForsks program for helse og velferd.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook