NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin

Persontilpasset medisin er et tverrfaglig forskningsfelt som vil stå høyt på den nordiske forsknings-og innovasjonsagendaen i årene som kommer. Innovationsfonden Danmark, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, The Icelandic Centre for Research - RANNÍS, Norges forskningsråd, VINNOVA, og NordForsk har derfor gått sammen om en utlysning som tar sikte på å finansiere nordiske prosjekter som bidrar til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet. Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare har et budsjett på 15 millioner euro, og søknadsfristen er 4. september 2018.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Ledig stilling: seniorrådgiver for forskningspolitikk og finansiering

11.04.2018

Har du god forståelse for forskningsfinansiering og interesse for nordisk samarbeid? NordForsk søker en seniorrådgiver for forskningspolitikk og forskningsfinansiering.

Les mer…

Statistikkbyråene vil gi enklere tilgang til data

05.04.2018

I 2015 tildelte NordForsk samarbeidsprosjektet mellom de nordiske statistikkbyråene 14 millioner norske kroner. Prosjektet fikk navnet NordMAN, og hensikten er å etablere en felles nordisk løsning for å gi forskere enklere tilgang til nordiske mikrodata som er samlet inn for statistiske formål, samt en oversikt over eksisterende nordiske registre.

Les mer…

Finansierer tre nye prosjekter innen samfunnssikkerhet

19.03.2018

NordForsks styre har besluttet å finansiere tre nye prosjekter i Nordisk program om samfunnssikkerhet med totalt 28,5 millioner norske kroner.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Nyhetsbrev
Facebook