”One Health i et nordisk perspektiv” - sidearrangement til Nordisk Råds sesjon

Presentasjon av den nordiske modellen av One Health, paneldebatt, og Nordisk samarbeidsnemnd for medisin (NOS-M) lanserer sin bok om medisinsk forskning i Norden i samarbeid med NordForsk

Tid og sted

:

Landstingssalen, Christiansborg, København, Danmark 31.10.2011 fra 17:15 til 19:15


Kontaktperson

:

+47 979 85 222

Begrepet One Health er en erkjennelse av sammenhengen mellom menneskers og dyrs sykdom og helse, og det miljøet vi arbeider i. For å forstå opprinnelse og spredning av smittsomme sykdommer, trengs det et helhetsperspektiv på samspillet menneske/dyr/natur og miljø.

Norden er foregangsland på flere områder innenfor One Health, hvor antibiotikaresistens er ett av disse og tema for sidearrangementet. Det er viktig å samordne og spre Nordens erfaringer og kunnskap innenfor forebyggende tiltak og sykdomsbekjemping. Det kan bidra til å øke Nordens konkurransekraft og sette et globalt fokus på dette området.

Etter en presentasjon av den nordiske modellen av One Health, følger en paneldebatt og avslutningsvis en kort spørrerunde. I etterkant lanserer Nordisk samarbeidsnemnd for medisin (NOS-M) lansere sin bok om medisinsk forskning i Norden i samarbeid med NordForsk. Det serveres et glass musserende vin.

Mer informasjon om denne hendelsen…