Debatt: Rättvis och jämlik utbildning för alla barn?

Hur ser de Nordiska ländernas utbildningssystem till att alla barn och unga får en rättvis och jämlik utbildning – oberoende av barnets bakgrund, kön, klass, etnicitet, religion och modersmål? Hur kan skolor och organisationer inom utbildning minska risken för att barn och unga marginaliseras?

Tid og sted

:

Minervatorget, Helsingfors universitet, Brobergsterassen 5A 09.03.2016 fra 09:30 til 12:00


Kontaktperson

:

Bland annat de här frågorna diskuteras med generaldirektör Anna Ekström vid Skolverket i Sverige, generaldirektör Aulis Pitkälä vid Utbildningsstyrelsen i Finland och professor John B. Krejsler vid Århus universitet i Danmark.

Debatten ordnas i samband med konferensen ”Actors for social justice in education” som arrangeras av det nordiska exellenscentret: Rättvisa genom utbildning i Norden (JustEd), en spetsforskningsenhet med 130 forskare.

Som moderator fungerar Fritjof Sahlström, docent i pedagogik och universitetslektor vid Helsingfors universitet. Diskussionen sker på engelska.

Tillställningen ordnas i samarbete mellan Nordic Centre of Excellence ‘Justice through Education in the Nordic Countries’ (JustEd), Helsingfors universitet, Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet. Tillställningen är en del av det finländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Les mer her

Mer informasjon om denne hendelsen…