Forskningsdagene: Sunn skolemat, bedre skole?

Hva kan Norge lære av våre nordiske naboers skolemat? Gir sunn skolemat en bedre skole? Bør skolematen være et gratis varmt måltid som i Sverige og Finland? Med foreldrebetaling som på Island? Eller er matpakken det beste alternativet?

Tid og sted

:

Elvebakken videregående skole, Vestre Elvebakke 3, Oslo 25.09.2012 fra 09:00 til 11:00


Gratis skolemat har vært diskutert i Norge i flere år, men matpakken er fortsatt mest vanlig. Nordisk ministerråd inviterer til en debatt der de ernæringsmessige perspektivene ved skolemat diskuteres i lys av nordiske erfaringer.

Seminaret er et samarbeid mellom NordForsk, Norden i Fokus, Nordic Innovation og Skolematens venner.

Mer informasjon om denne hendelsen…