Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate

Tid og sted

:

Lillehammer 27.01.2014 til 29.01.2014


Kontaktperson

:

+47 9778 0903

Konferansens hovedmål er å:

  • bidra til å øke vår forståelse av klimaendringene og deres innvirkning på jordbruk og skogbruk
  • bidra til å øke vår forståelse for genetisk mangfold og tilpasning
  • vurdere hvordan genetiske ressurser for mat og landbruk påvirkes av et klima i endring
  • diskutere hvilke konsekvenser klimautfordringene påfører en bærekraftig utnyttelse av genetiske ressurser
  • presentere nettverkenes resultater og nye kunnskap

Deltakere

Konferansen tar sikte på å bringe sammen deltakere fra mange ulike fagområder, og det blir også lagt til rette for diskusjoner på et mer politisk nivå.

Arrangører

Fire forskernettvark finansiert av NordForsk og Nordisk ministerråd under programmet Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden, og NordGen Forest arrangerer konferansen. De fire nettverkene er:

Mer informasjon om denne hendelsen…