Informationsmöte: Utlysning inom programmet ”Solving the Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area”

Forte bjuder in till informationsmöte fredagen den 12/2 kring den första utlysningen inom programmet ”Solving the Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area”.

Tid og sted

:

FORTE, Stockholm 12.02.2016 fra 13:00 til 15:00


De nordiska länderna har högt anseende kring jämställdhet i allmänhet. Ändå är andelen kvinnor i toppositioner inom forskning och innovation bara på det europeiska genomsnittet.

Varför är det så? Vad som behövs för att åstadkomma en förändring? Programmet som är finansierat av Norge, Finland, Island och NORDFORSK syftar till att finansiera innovativa och lösningsorienterad forskning.

Tanken är att finansiera 1-2 Nordic Centres OF Excellente (NCoE) , med en övre gräns på 25 miljoner per projekt. Huvudsökande ska vara en forskningsinstitution i ett av de nordiska länderna och kräver samarbete mellan minst tre nordiska länder.

Sista ansökningsdag är 27 apr 2016.

Anmälan sker till Lars Wärngård på lars.warngard@forte.se

Les mer om utlysningen

Mer informasjon om denne hendelsen…