Joint Nordic Focus on Research Infrastructure - Looking to the Future

Conference on Nordic Cooperation on Research Infrastructures.

Tid og sted

:

Scandic Hotell Hasselbacken, Stockholm 27.11.2013 til 28.11.2013


Kontaktperson

:

+47 993 80 264

Arrangører:

Nordisk ministerråd, det svenske utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet og NordForsk.

Åpningstaler:

  • Dagfinn Høybråten, Generalsekretær i Nordisk ministerråd
  • Peter Honeth, svensk statssekreterare, högre utbildning och forskning

Keynote speakers:

  • Prof. Christiane Alba-Simionesco, Laboratoire Léon Brillouin (Materials & Molecules)
  • Prof. Markku Kulmala, University of Helsinki (Climate & Environment)
  • Prof. Mads Melbye, Statens Serum Institut (Health & Welfare)
  • Prof. Kenneth Ruud, University of Tromsø (E-science/E-infrastructure)

Innhold (engelsk):

The conference will span a wide range of topics, all related to planned and existing large scale research facilities in the Nordic countries. It is aimed both at research leaders and policy makers. The focus will be on the joint efforts involved in these infrastructures, and on how to facilitate andimprove the modes of collaboration for them.

Tema (engelsk):

Materials & Molecules, Climate & Environment, Health & Welfare, Education/Training, E-science/E-infrastructure.

Registrering og informasjon:

Påmelding til konferansen gjøres fra 9. september på: www.vr.se/NordicInfra2013. Påmelding er mulig til konferansen er full, eller til senest 23. oktober. Mer informasjon om konferansen finner du også på disse websidene.

Mer informasjon om denne hendelsen…