Konferanse om nordisk landbruks- og matforskning i en europeisk sammenheng – sentrale forskningsrelaterte spørsmål

Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning (NKJ) arrangerer en spennende konferanse om biobasert kunnskapsøkonomi i de nordiske landene. Her vil du få muligheten til å treffe andre sentrale aktører for å diskutere fremtidens nordiske jordbruks- og matpolitikk i et europeisk perspektiv.

Tid og sted

:

Tavastehus, Finland 06.07.2011 fra 12:00 til 17:00


Kontaktperson

:

+47 902 32 802

Blant temaene som vil bli tatt opp er:

  • Globaliseringens effekter på jordbruks- og matsektoren – nye kunnskapsbehov.
  • Behovet for en kunnskapsbasert utvikling innen jordbruks- og matsektoren, der forskning og innovasjon ses i sammenheng.
  • Den europeiske forskningsarenaens økte betydning innen jordbruks- og matsektoren. Hvordan kan Norden bli en tydeligere region innen Europa?

Målet med konferansen er å støtte opp under en felles nordisk forskningsinnsats  innen jordbruks- og matområdet. NKJ ønsker å være en sentral aktør for å styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av forskningspolitikk på dette området.

Konferansen holdes i forbindelse med sommermøtet til de nordiske landenes ministre for fisk, jordbruk, mat og skog (7.-8. juli) i Tavastehus, Finland, og vil gjenspeile de viktigste prioriteringene i programmet til Nordisk ministerråds finske formannskap.

Generalsekretær i Nordisk ministerråd åpner konferansen. Policymakers fra alle de fem nordiske landene vil bidra til programmet, og inviterte talere fra EU-kommisjonen har vist interesse i å delta (bekreftelse gjenstår).

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Deltakerne forventes å dekke sine egne reisekostnader og middag. Seminaret starter med lunsj.

Det er reservert et antall rom på Hotel Vanajanlinna 5.-7. juli tel. +358 (0)3 61 020). Dersom du ønsker å overnatte, vennligst reserver rom innen 20. mai ved å kontakte Päivi Vartiainen med referanse til booking-nummeret: 10504009.

Alle deltakere er velkommen til å ta del i middagen (€ 60) på Hotel Vanajanlinna på kvelden 6. juli. Vennligst gi beskjed dersom du ønsker å delta på denne.

Dersom du også deltar på Nordisk ministerråds sommermøte 7.-8. juli, vennligst registrer deg her: https://e-lomake.fi/lomakkeet/2030/lomake.html Her kan du også registrere din deltakelse på middagen og gjennomføre romreservasjon.

For å registrere deg til konferansen, ta kontakt med Hanne Silje Hauge.

For mer informasjon, ta kontakt med Marianne Røgeberg eller Hanne Silje Hauge

How to get there (eng.)

From the airport in Helsinki you can take the bus or bus/train to Tavastehus (Hämeenlinna). By train, it's faster to get on the train to Dickursby (Tikkurila) than to drive to the center of Helsinki. From the airport it takes about 15-20 minutes by taxi or bus 61 (platform 3, T1) to Dickursby. From Dickursby the train to Tavastehus railway station takes about 50 minutes.

Alternatively you can go by bus from the airport (platform 5, T1) to Tavastehus bus station. Buses run about once an hour and a change must be done by the highway (Keimolanportti) http://www.matkahuolto.fi/sv/

For those arriving to Finland the day before the conference starts, an option is to stay the night in Helsinki and take the train to Tavastehus the next morning. The intercity train leaves for Tavastehus every hour, at 09.06 and 10.06. It takes 1:03 to Tavastehus. The conference is held at hotel Vanajanlinna right outside Tavastehus, a short ride by taxi.

Mer informasjon om denne hendelsen…