Konferens om deltid i Norden

Vilka ekonomiska konsekvenser får det för kvinnor att de oftare jobbar deltid än män? Det ska diskuteras på en nordisk konferens 22 oktober i Stockholm.

Tid og sted

:

Stockholm 22.10.2013


Kontaktperson

:

De nordiska länderna har en hög förekomst av deltidsarbete och det är huvudsakligen kvinnor som arbetar deltid. I Norge arbetar ungefär 41 procent av alla anställda kvinnor deltid och deltid är vanligt i kvinnodominerade yrken. Situationen är liknande i de andra nordiska länderna, med undantag av Finland där 19 procent av kvinnorna arbetar deltid.

NIKK (Nordisk information for kunskap om kön) har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en nordisk studie av deltidsarbete och ekonomisk fördelning. Resultaten presenteras på konferensen, som öppnas av Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm. Resultaten diskuteras av forskare, politiker och praktiker i panelsamtal och i parallella seminarier.

Mer informasjon om denne hendelsen…