Kunskapskonferensen 2011: Videntrekanten

Det overgripende tema for konferansen er kunnskapstriangelen hvor formålet er å stimulere bedre og felles forståelse av utviklingen av samspillet mellom forskning, utdanning og innovasjon, kunnskapsdeling, stimulere policyutvikling på området og inspirere videreutvikling av de nordiske samarbeidsformene og organene.

Tid og sted

:

Åbo, Finland 22.08.2011 til 24.08.2011


Kontaktperson

:

+45 3396 0264

Arrangør: Konferansen forberedes i samarbeid mellom Finlands formannskap og Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U)

Deltakere: Konferansen er for alle arbeidsgrupper og komiteer i det nordiske samarbeidet knyttet til utdannings- og forskningsministrene. Utover disse vil også gjester bli invitert.

Se program her

Mer informasjon om denne hendelsen…