Lanseringskonferanse for Horisont 2020

Det norske kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet inviterer til lanseringskonferanse i forbindelse med den offisielle lanseringen av Horisont 2020 i Norge.

Tid og sted

:

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 06.12.2013 fra 09:30 til 15:30


Kontaktperson

:

+47 92 21 82 38

I januar 2014 går det formelle startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. Navnet blir Horisont 2020, og går det som Europakommisjonen ønsker, vil budsjettet øke betydelig i forhold til det sjuende rammeprogrammet for forskning og teknologisk utvikling.

Robert-Jan Smits, generaldirektør for forskning og innovasjon i Europakommisjonen, kommer til Oslo, og flere andre interessante innledere er varslet.

Mer informasjon om denne hendelsen…