Et Nordisk ministerråd/EU-seminar: "An Arctic Agenda"

I Brüssel 8. april, arrangerer Nordisk ministerråd og EU seminaret "An Arctic Agenda", som fokuserer på hvordan og hvor EU kan rette innsatsen sin i Arktis. Seminaret tilbyr konkrete diskusjoner rundt temaene miljø, økonomi og innovasjon, samt sivilt samfunn.

Tid og sted

:

Hotel Silken Berlaymont, 11-19 Boulevard Charlemagne, Brussels Belgium 08.04.2011


Nordisk ministerråd har i tidligere seminarer ("Common Concern for the Arctic" og "Arctic – Changing Realities") diskutert dette temaet med EU, og oppdaterer nå status.

NordForsk vil foreløpig presentere den arktiske dimensjonen i Toppforskningsinitiativet (TFI), der Arktis er et tverrgående tema gjennom hele TFI-programmet.

Mer informasjon om denne hendelsen…