Nordic Superintendents: Agents in a Broken Chain

Presentasjoner og diskusjoner med utgangspunkt i en nylig publisert bok av nordiske forskere som undersøker arbeidsforhold for skolesjefer i de nordiske landene.

Tid og sted

:

Oslo 05.12.2016 fra 12:30 til 16:45


Mer informasjon om denne hendelsen…

Kaisa Vaahtera - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kaisa Vaahtera
Seniorrådgiver
Work +47 911 48 694