Nordisk EURAXESS-konferanse

Hvordan legge til rette for mobilitet av forskere til og fra Norden?

Tid og sted

:

Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, Oslo 28.04.2014 til 29.04.2014


Kontaktperson

:

Forskningsrådet og NordForsk ønsker sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus velkommen til denne nordiske EURAXESS-konferansen som handler om internasjonal rekruttering og praktisk tilrettelegging for utenlandske forskere. Hvordan kan Norden bli bedre på å tiltrekke seg dyktige utenlandske forskere? Hvordan kan vi praktisk legge til rette for forskere som kommer til oss eller vil reise ut?

Under konferansen ser man på gode eksempler på internasjonal rekruttering og tilrettelegging i de nordiske landene, og diskuterer utfordringer og løsninger knyttet til dette. Hvordan kan nordiske forskningsinstitusjoner tiltrekke seg - og beholde - dyktige utenlandske forskere?

Konferansen vil foregå på engelsk. Du finner program og påmelding her.Mer informasjon om denne hendelsen…