Nordisk konferens om hållbar utveckling

Konferensen har sex hållbarhetsteman; konsumtion, hälsa och välfärd, transporter, lärande och kultur, stadsutveckling och turism. Sista anmälningsdagen är 21 augusti 2013.

Tid og sted

:

Umeå, Sverige 17.09.2013 til 19.09.2013


Kontaktperson

:

+45 21717143

Mer informasjon om denne hendelsen…