Nordisk råds 65. sesjon

Hvilket Norden møter dagens ungdom? Og er den nordiske modellen under avvikling? Den 29.–31. oktober møtes parlamentarikere og ministre fra hele Norden i Oslo til Nordisk råds sesjon. Det nordiske toppmøtet mellom parlamentarikere og statsministre fokuserer på fremtidens nordiske samarbeid.

Tid og sted

:

Oslo 29.10.2013 til 31.10.2013


Nordisk råd har to årlige møter – den ordinære sesjonen og temasesjonen. Sesjonene er et unikt forum der de nordiske parlamentarikerne diskuterer nordiske spørsmål med de nordiske landenes statsministere og andre ministere. Dette er Nordisk råds 65. sesjon, og den finner sted i Oslo.

I denne sammenheng deles også Nordisk råds fem priser for litteratur, musikk, film, miljø og barne- og ungdomslitteratur ut under en stor prisgalla 30. oktober i Operaen i Oslo. Utdelingen kringkastes direkte i alle de nordiske landene.

 

Mer informasjon om denne hendelsen…