Informasjonsmøte: Solving the Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area

NordForsk og Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om første utlysning i programmet "Gender in the Nordic Research and Innovation Area".

Tid og sted

:

Oslo. Forskningsrådets lokaler. 22.01.2016 fra 12:00 til 14:00


De nordiske landene skårer høyt på likestilling generelt. Likevel er kvinneandelen i toppstillinger innen forskning og innovasjon bare på europeisk gjennomsnitt.

Hvorfor er det slik? Hva skal til for å få til endring? Programmet søker nyskapende og løsningsorientert forskning.

Det lyses ut 1-2 Nordic Centres of Excellence (NCoE), med en øvre ramme på 25 millioner kroner pr prosjekt.

Hovedsøker må være en forskningsinstitusjon i et av de nordiske landene med krav om samarbeid mellom minst tre nordiske land.

Søknadsfristen blir 27. april 2016.

Meld deg på informasjonsmøtet her!

Mer informasjon om utlysningen

Mer informasjon om denne hendelsen…

Lotta Strandberg - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lotta Strandberg
Seniorrådgiver
Work +47 928 36 522