Informasjonsmøte: Solving the Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area

NordForsk og Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om første utlysning i programmet "Gender in the Nordic Research and Innovation Area".

Tid og sted

:

Oslo. Forskningsrådets lokaler. 22.01.2016 fra 12:00 til 14:00


De nordiske landene skårer høyt på likestilling generelt. Likevel er kvinneandelen i toppstillinger innen forskning og innovasjon bare på europeisk gjennomsnitt.

Hvorfor er det slik? Hva skal til for å få til endring? Programmet søker nyskapende og løsningsorientert forskning.

Det lyses ut 1-2 Nordic Centres of Excellence (NCoE), med en øvre ramme på 25 millioner kroner pr prosjekt.

Hovedsøker må være en forskningsinstitusjon i et av de nordiske landene med krav om samarbeid mellom minst tre nordiske land.

Søknadsfristen blir 27. april 2016.

Meld deg på informasjonsmøtet her!

Mer informasjon om utlysningen

Mer informasjon om denne hendelsen…