ESOF 2014: Open Access – Open Bar – Open Mic

Kom og diskuter Open Access – ansvar og muligheder – med forskere, politikere og andre interesserede. Mikrofonen er din i 60 sekunder. Vi giver en øl for din mening.

Tid og sted

:

København, Danmark 24.06.2014 fra 16:30 til 18:00


Kontaktperson

:

+47 974 66 564

§27 i FN’s menneskerettighedserklæring fastslår, at ”Enhver har ret til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder.” Her bærer den enkelte forsker et ansvar for at tilgængeliggøre sin viden.

Open Access kan være med til at skabe gratis adgang til viden for forskere i fattige lande, men også for virksomheder. Men for den europæiske forsker, der står i begyndelsen af sin karriere, tæller dette ansvar sjældent højt i forhold til at opnå gennemslagskraft, og viljen til at publicere i Open Access-tidsskrifter kan være lille.

Men hvis offentligt finansieret forskning ikke er frit tilgængelig, vil politikerne så fortsat finansiere den? Hvilke forventninger har vi til Return-on-investment af forskningskronerne? Og hvad med de etiske aspekter ved Open Access? Hvilket samfundsansvar har den enkelte forsker for spredningen og tilgængeliggørelsen af sine publicerede resultater?

Debatten foregår i Café Elefanten.

Mer informasjon om denne hendelsen…