Tredje årsmøte og midtveisevaluering for TFIs Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren

Tid og sted

:

Lund 12.11.2013 til 13.11.2013


Kontaktperson

:

+47 996 01 848

Dette er den tredje årlige konferansen for Toppforskningsinitiativets delprogram Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. I tillegg til årskonferanse, står nå også en midtveisevaluering i fokus. Denne skal vurdere utviklingen av de enkelte delprogrammene i forhold til målsettingen, og den vitenskapelige framdriften blir evaluert av Scientific Advisory Board, som ble utnevnt for hvert delprogram ved oppstart av Toppforskningsinitiativet.

Konferansen er åpen for inviterte deltakere.