Søke støtte

Her finner du informasjon om hva du kan søke støtte til og hvordan du går frem.

Åpne utlysninger

Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger

feed-icon-14x14.png Abonnér på våre utlysninger med rss

Kommende utlysninger

Her kan du lese mer om hvilke utlysninger av midler NordForsk planlegger framover. Mer informasjon om hver enkelt utlysning gjøres tilgjengelig når utlysningen åpner.

Hva kan du få støtte til?

NordForsk dekker hovedsakelig kostnader knyttet til samarbeid mellom deltakere i de nordiske landene. Støtten fra NordForsk er å betrakte som toppfinansiering for samarbeid mellom forskere som allerede får støtte fra nasjonale finansieringskilder. 

Alle midler som kan søkes om blir publisert som utlysninger på våre nettsider. NordForsk behandler ikke uoppfordrede søknader og tildeler ikke stipender.

NordForsk-finansiering kan bare søkes for framtidige prosjekter, ikke for allerede gjennomførte aktiviteter.

Hvem kan søke?

Forskere tilknyttet offentlige eller private universiteter, høgskoler eller andre forskningsinstitusjoner i Norden kan søke NordForsk om finansiering til sine prosjekter. I enkelte tilfeller aksepterer vi også søknader fra private foretak.

Prosjekter finansiert av NordForsk skal vanligvis involvere deltakere fra minst tre nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige) eller selvstyrte områder (Færøyene, Grønland eller Åland). Øvrige deltakere i prosjektet kan være tilknyttet institusjoner utenfor Norden, gitt at deltakerkravet er oppfylt. 

Mer spesifikke krav til søkere varierer og vil fremgå av den enkelte utlysningen.

Søknadsprosess

Finansiering fra NordForsk søkes gjennom våreutlysninger som vi legger ut her på våre nettsider. Her finner du også lenke til hele utlysningsteksten, som ligger på vår søknadsportal.

På søknadsportalen er all informasjon på engelsk. Det er også engelsk som skal brukes når du søker og senere rapporterer - alt dette skjer i søknadsportalen.

Slik søker du:

  1. Gå til søknadsportalen for å lese hele utlysningsteksten med eventuelle vedlegg (programmemorandum, bakgrunnsdokumenter, retningslinjer o.l.).
  2. Dersom du ønsker å søke på en utlysning og du ikke allerede er registrert bruker, må du opprette en ny brukerkonto.
  3. Når du har registrert deg blir du logget inn og kan fylle ut søknadsskjema for den utlysningen du ønsker å søke på.
  4. Den som oppretter søknaden blir automatisk registrert som prosjektleder, og kontrakten inngås normalt med prosjektlederens institusjon (og ikke med enkeltforskere).
  5. Du vil motta en automatisk bekreftelse per e-post umiddelbart etter at søknaden er innlevert.
  6. Det er mulig å gjenåpne søknaden etter at du har levert den, men husk da å levere søknaden på nytt innen søknadsfristen! Kun innleverte og fullstendige søknader vil bli behandlet.

Kun elektroniske søknader levert via søknadsportalen innen søknadsfristen aksepteres. Vedlegg aksepteres kun dersom de spesifikt etterspørres i utlysningen.

Hvordan evalueres søknaden?

Finansiering fra NordForsk bevilges etter ekstern fagfellevurdering. NordForsk etterstreber åpenhet i sine evalueringsprosesser. Beslutningen sendes til prosjektleder per e-post. Denne vil inneholde en begrunnelse for avgjørelsen. Finansieringsbeslutninger kan ikke påklages.

Rapportering 

  • Dersom ditt prosjekt får støtte fra NordForsk vil du bli bedt om å rapportere fra prosjektet (årlig fremdriftsrapportering og sluttrapportering). Dette gjøres elektronisk i det samme systemet som du brukte da du søkte – NordForsks søknadsportal. Det er kun prosjektleder som skal rapportere til NordForsk, og denne rapporterer for det samlede prosjektet.
  • Det vil være knyttet en elektronisk journal til prosjektet ditt. Journalen inneholder kopier av innlevert søknad, signert kontrakt, fremdriftsrapporter og sluttrapport, i tillegg til eventuell korrespondanse i saken. Kun prosjektleder har tilgang til journalen.
  • Hvor omfattende rapporteringen er avhenger blant annet av størrelsen på bevilgningen, prosjektets omfang og eventuelle spesialvilkår i kontrakten. 

NB! Prosjekter med oppstart tidligere enn våren 2009 rapporterer via disse skjemaene

Les mer om våre kontraktsvilkår her (pdf)

Fortrolighet og offentliggjøring av støttede prosjekter

Alle prosjekter som mottar støtte blir presentert på NordForsks nettsider (public summary). Som søker kan du be om at hele eller deler av din prosjektplan blir unndratt offentligheten dersom du mener at det inneholder patentverdige ideer eller annen fortrolig informasjon.

 

Gå til søknadsportalen

Kati Lehtinen Melbøe - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kati Lehtinen Melbøe
Seniorrådgiver
Work +47 918 37 784
Lise-Lotte Wallenius - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lise-Lotte Wallenius
Seniorrådgiver
Work +47 915 81 993
Kontraktsvilkår

Kontraktsvilkrforsidetilweb.jpg

Standard kontraktsvilkår