Finansieringsformer

Nordic Centre of Excellence

Nordic Centre of Excellence (NCoE) er NordForsk sin viktigste finansieringsform som har som målsetning å tilrettelegge for et godt samarbeide mellom de fremste forskerne, forskergruppene eller institusjonene i Norden.

Les mer…

Tematisk program

Et tematisk program er en finansieringsform som fokuserer på et definert fagområde for å skape ny kunnskap og kompetanse. Hvert program består av flere prosjekter som knyttes sammen gjennom felles koordineringsaktiviteter.

Les mer…

NORIA-net

NORIA-net skal styrke koordinering og samarbeid mellom nasjonale forskningsfinansiører og forskningspolitiske organ i Norden. Gjennom NORIA-net kan man identifisere områder med nasjonal prioritet som kan styrkes gjennom felles nordisk samarbeid.

Les mer…

Forskernettverk

Ved å støtte forskernettverk, ønsker NordForsk å samle fremtredende forskergrupper i de nordiske og baltiske landene for å øke kvaliteten på forskning og forskeropplæring.

Les mer…

Forskerkurs

Målet med finansieringsformen forskerkurs (PhD) er å tilby forskerutdanning på spesifikke områder hvor antall kvalifiserte studenter ikke kan nås i ett land alene. Kursene kan være innenfor alle vitenskapelige fagfelt.

Les mer…

Private Public Partnership (PPP) PhD

PPP PhD-programmet skal øke kunnskapsutvekslingen mellom de nordiske landene og fremme samarbeidet mellom akademia og næringslivet. Basert på offentlig-privat samarbeid støtter NordForsk doktorgradsprosjekter som utføres i samarbeid mellom en bedrift, en PhD-student og et universitet, der bedriften og universitetet er fra ulike nordiske land.

Les mer…

Nettverk av nasjonale Centres of Excellence (CoE)

Finansieringsformen Nettverk av nasjonale Centres of Excellence ble brukt for å fremme samarbeid mellom nasjonale toppforskningsenheter eller tilsvarende fremstående nasjonale forskningsmiljøer i Norden.

Les mer…

Nettverk av nasjonale forskerskoler

Denne finansieringsformen ble benyttet for å bidra til nettverksbygging mellom nasjonale forskerskoler i Norden. Hensikten var å oppmuntre til gjensidig utbytte av ideer og kompetanse, å fremme mobilitet, og å styrke Norden som et enhetlig område innenfor forskerutdanning.

Les mer…