Finansieringsformer

Nordic Centre of Excellence

Nordic Centre of Excellence (NCoE) er NordForsk sin viktigste finansieringsform som har som målsetning å tilrettelegge for et godt samarbeide mellom de fremste forskerne, forskergruppene eller institusjonene i Norden.

Les mer…

Tematisk program

Et tematisk program er en finansieringsform som fokuserer på et definert fagområde for å skape ny kunnskap og kompetanse. Hvert program består av flere prosjekter som knyttes sammen gjennom felles koordineringsaktiviteter.

Les mer…