Finansieringsformer

Nordic Centre of Excellence

Nordic Centre of Excellence (NCoE) er NordForsk sin viktigste finansieringsform som har som målsetning å tilrettelegge for et godt samarbeide mellom de fremste forskerne, forskergruppene eller institusjonene i Norden.

Les mer…

Tematisk program

Et tematisk program er en finansieringsform som fokuserer på et definert fagområde for å skape ny kunnskap og kompetanse. Hvert program består av flere prosjekter som knyttes sammen gjennom felles koordineringsaktiviteter.

Les mer…

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger