Forskerkurs

Målet med finansieringsformen forskerkurs (PhD) er å tilby forskerutdanning på spesifikke områder hvor antall kvalifiserte studenter ikke kan nås i ett land alene. Kursene kan være innenfor alle vitenskapelige fagfelt.

Hvert forskerkurs kan motta opptil 400 000 NOK.

Forskerkursene finner vanligvis sted i de nordiske eller baltiske landene, og de bør være spesialiserte og intensive kurs (minimum fem dager) for doktorgradsstudenter og unge forskere (post doc.-nivå).

Det er ikke planlagt flere utlysninger innen denne finansieringsordningen.

Prosjekter
Mer…