Forskernettverk

Ved å støtte forskernettverk, ønsker NordForsk å samle fremtredende forskergrupper i de nordiske og baltiske landene for å øke kvaliteten på forskning og forskeropplæring.

Et NordForsk forskernettverk skal arbeide for å

  • styrke forskning som en basis for felles europeiske og internasjonale prosjekter
  • etablere felles forskningsutdanning på et gitt felt eller
  • styrke et gitt forskningsfelt for å etablere et fremragende forskernettverk.

Nettverkene kan motta opptil 900.000 NOK i opptil tre år.

Pengene skal primært brukes til nettverksaktiviteter som reiser, møtekostnader og bruk (ikke kjøp) av infrastruktur/utstyr. Opptil 25 % av støtten kan brukes til å involvere samarbeidspartnere utenfor Norden.

Det er avgjørende at doktorgradsstudenter og unge forskere deltar aktivt, og at nettverket resulterer i konstruktivt samarbeid som forlenges videre etter at NordForsks finansiering opphører.

Det er ikke planlagt flere utlysninger innen denne finansieringsordningen.

Prosjekter
Mer…