Nettverk av nasjonale Centres of Excellence (CoE)

Finansieringsformen Nettverk av nasjonale Centres of Excellence ble brukt for å fremme samarbeid mellom nasjonale toppforskningsenheter eller tilsvarende fremstående nasjonale forskningsmiljøer i Norden.

Et økt samarbeid mellom de beste forskningsmiljøene i de ulike nordiske landene utgjør et viktig bidrag til å befeste og videreutvikle Norden som en av verdens mest dynamiske regioner for forskning og innovasjon.

I nettverk av nasjonale Centres of Excellence ble det lagt vekt på aktiv deltakelse av doktorgradsstudenter og unge forskere, og på at nettverket resulterte i konstruktivt samarbeid med varighet også etter at NordForsks finansiering opphørte.

NordForsk planlegger ingen nye utlysninger med denne finansieringsformen.

Prosjekter

Nuclear Orphan hormone Receptors in Disease and Gene-regulatory Networks (NORGEN)
NordLearn - Nordic Centre for Research on Learning and Media
Nordic Molecular Medicine Network (NMMN)