Nettverk av nasjonale forskerskoler

Denne finansieringsformen ble benyttet for å bidra til nettverksbygging mellom nasjonale forskerskoler i Norden. Hensikten var å oppmuntre til gjensidig utbytte av ideer og kompetanse, å fremme mobilitet, og å styrke Norden som et enhetlig område innenfor forskerutdanning.

Begrepet nasjonal forskerskole kan variere mellom de nordiske landene, men beskrives ofte som en forskerskole som nasjonalt skal undervise og veilede PhD-studenter, og som har en tydelig organisasjon for forskerutdanning.

En forutsetning for å få støtte innenfor denne finansieringsformen var at forskerskolene åpnet sine kurs for deltakere fra hele Norden og de baltiske land.

NordForsk planlegger ingen nye utlysninger med denne finansieringsformen.

Prosjekter

Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES)
Nordic Network in Biological Informatics
The Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work
CORPUS - The Bodily Turn: Gesture, Gender and Sensation of the Art