Nettverk av nasjonale forskerskoler

Denne finansieringsformen ble benyttet for å bidra til nettverksbygging mellom nasjonale forskerskoler i Norden. Hensikten var å oppmuntre til gjensidig utbytte av ideer og kompetanse, å fremme mobilitet, og å styrke Norden som et enhetlig område innenfor forskerutdanning.

Begrepet nasjonal forskerskole kan variere mellom de nordiske landene, men beskrives ofte som en forskerskole som nasjonalt skal undervise og veilede PhD-studenter, og som har en tydelig organisasjon for forskerutdanning.

En forutsetning for å få støtte innenfor denne finansieringsformen var at forskerskolene åpnet sine kurs for deltakere fra hele Norden og de baltiske land.

NordForsk planlegger ingen nye utlysninger med denne finansieringsformen.