NORIA-net

NORIA-net skal styrke koordinering og samarbeid mellom nasjonale forskningsfinansiører og forskningspolitiske organ i Norden. Gjennom NORIA-net kan man identifisere områder med nasjonal prioritet som kan styrkes gjennom felles nordisk samarbeid.

Hva er NORIA-net?

NORIA-net er en koordineringsaktivitet for nasjonale og nordiske forskningsfinansiører og forskningspolitiske organ, som finansieres av NordForsk.

Resultatene skal enten rettes mot utviklingen av en felles forskningspolitikk for et område - med mulige konkrete fellesnordiske tiltak innenfor forskningspolitikk og forskningsfinansiering - eller mot utarbeidelse av konkrete programmer og utlysninger.

Felles utlysninger og programmer

Noen NORIA-net promoterer strategisk planlegging og utforming av fellesnordiske programmer og utlysninger, hvor den nordiske finansieringen fungerer som et supplement til den nasjonale. Ved å samarbeide på disse områdene, kan aktører i de nordiske landene lære av og bruke hverandre for utvikling av bedre organisasjoner.

Felles politikkutforming

Andre NORIA-net arbeider med utvikling av ”best practices” i de nasjonale forskningsrådene, for eksempel med hensyn til referees/peer review-systemer, evalueringsmetoder, samarbeid med EU, Asia osv.

Les mer om NORIA her

Prosjekter

The use of bibliometrics in research policy and evaluation activities (NORIA-net)
NORIA-net om nordiske språk, språkkulturer og kommunikasjon
NORIA-net on Registries
NORIA-net Arctic
NORIA-net The Nordic Research Infrastructure Network (NRIN)
Nordic evaluation of Sports Sciences (NORIA-net)
NORIA-net Helse og Velferd
NORIA-net NIRPA - The Nordic Network for International Research Policy Analysis
The Nordic eScience Initiative (eNORIA)
Nordic-Asian Research Funding Cooperation
Development of Peer Review in the Nordic Context