Private Public Partnership (PPP) PhD

PPP PhD-programmet skal øke kunnskapsutvekslingen mellom de nordiske landene og fremme samarbeidet mellom akademia og næringslivet. Basert på offentlig-privat samarbeid støtter NordForsk doktorgradsprosjekter som utføres i samarbeid mellom en bedrift, en PhD-student og et universitet, der bedriften og universitetet er fra ulike nordiske land.

Målet med PPP PhD er å:

  • forbedre kunnskapsutveksling og samarbeid mellom næringsliv og akademia, for å danne grunnlag for varig nordisk forskningssamarbeid
  • tilby nordiske doktorgradsstudenter opplæring innenfor begge sektorer, i tillegg til å gi dem muligheten til å opparbeide seg kompetanse innenfor entreprenørskap og forvaltning av intellektuelle rettigheter
  • gi bedrifter mulighet til å øke anvendelsen av ny forskningsbasert kunnskap i innovasjonsprosesser gjennom styrket forskningskompetanse og samarbeid med relevante fagmiljøer

Prosjektleder i et PPP PhD-prosjekt er selskapet der PhD-studenten er ansatt. Studenten har minimum én veileder fra selskapet og én fra universitetet.

NordForsk dekker opptil 50 prosent av studentens lønn, i tillegg til mobilitetskostnader, kurs osv. Resten av lønnen dekkes av selskapet. Finansiering fordeles over tre til fire år.

 

Denne finansieringsformen brukes ikke alene i utlysninger framover, men vil kunne inngå i ulike finansieringsprogrammer.

Prosjekter

En tidlig molekylær analyse for diabetisk nefropati
Visualisering av forbrenningen i gassmotorer med stor sylinderdiameter
Utvikling og karakterisering av nye modeller for studier av osteoklaster
Industrialisering av tynnfilm till brenselcelleelektrolytter
Rekrytering (”homing”) av lymfocyter till och dess funktion i tarmslemhinnan
Kitosanbaserte bærere til fotokjemisk internalisering innenfor kreftbehandling
Bekjempelse av brystkreft med digital patologi
Reduksjon av luktutslipp gjennom optimalisering av en ikke-termisk plasmaluftrenser
Humane embryonale stamcellederiverte hepatocytter som farmakokinetisk in vitro-modell