Tematisk program

Et tematisk program er en finansieringsform som fokuserer på et definert fagområde for å skape ny kunnskap og kompetanse. Hvert program består av flere prosjekter som knyttes sammen gjennom felles koordineringsaktiviteter.

Tematiske programmer er utarbeidet for å fremme en bestemt forskningsfelt og heve dets vitenskapelige standarder, samt å skape ny kunnskap og kompetanse.

Programmene koordineres vanligvis av en styringskomité, som også arbeider for å integrere de ulike prosjektene i programmet gjennom felles koordineringsaktiviteter, f.eks. programmøter eller felles forskerutdanningsaktiviteter. Et tematisk program er flerårig og tidsbegrenset.

Prosjektene i et tematisk program består av deltakere fra minst tre nordiske land, med en felles forskningplan og prosjektkoordinering.

Tematiske programmer igangsettes i samarbeid med de nordiske landene innenfor områder som man ønsker å styrke.

Det kan også være mer konkrete ambisjoner med et program, som for eksempel rådgiving på politikkområder, felles forskerutdanning, muligheter for å bruke forskningen til å utvikle nye løsninger etc.