Pre-announcement: Løfter persontilpasset barnekreftbehandling

NordForsk og Kreftforeningen går sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn. Utlysningens budsjett er på minst 19 millioner norske kroner og blir gjort tilgjengelig i løpet av april 2018.