Rapportering for prosjekter med start før våren 2009

Rapportering for prosjekter med oppstart før våren 2009, da vi innførte vår søknadsportal, skjer gjennom manuell utfylling av skjema. Her finner du de aktuelle skjemaene:

Forskernettverk

Nettverk av nasjonale CoE

Nordic Centre of Excellence

Joint Nordic Use of Research Infrastructure Programme 2007

Private Public Partnership (PPP) PhD