Forskerkurs

NordForsk inviterer forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i nordiske og baltiske land inviteres til å søke om støtte for å finansiere forskerkurs (PhD). Målet er å tilby forskerutdanning på spesifikke områder hvor antall kvalifiserte studenter ikke kan nås i ett land alene. Kursene kan være innenfor alle vitenskapelige fagfelt.

Forskerkursene finner vanligvis sted i de nordiske eller baltiske landene, og de bør være spesialiserte og intensive kurs (minimum fem dager) for doktorgradsstudenter og unge forskere (post doc.-nivå).

Søknadsfrist:
16. mars 2011 kl. 16:00 CET. Søknader skrives på engelsk.

 

Les hele utlysningen og finn søknadsskjema her

Facts about the call
Budsjett
Max applied amount 400.000 NOK
Søknadsfrist utløpt
16.03.2011 - 16:00 CET
Finansieringsform