Forskernettverk

NordForsk vil samle fremtredende forskergrupper i de nordiske og baltiske landene for å styrke og øke kvaliteten på forskning og forskningsutdanning.

Nettverkene kan motta opptil 900.000 NOK i opptil tre år. Pengene skal primært brukes til nettverksaktiviteter slik som reiser, møtekostnader og bruk (ikke kjøp) av infrastruktur/utstyr. Opptil 25 % av støtten kan brukes til å involvere samarbeidspartnere utenfor Norden.

Et NordForsk forskernettverk skal arbeide for å styrke forskning som en basis for felles europeiske og internasjonale prosjekter, etablere felles forskningsutdanning på et gitt felt, eller styrke et gitt forskningsfelt for å etablere et fremragende forskernettverk.

Det er avgjørende at doktorgradsstudenter og unge forskere deltar aktivt, og at nettverket resulterer i konstruktivt samarbeid som forlenges videre etter at NordForsks finansiering opphører.

Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle forskningsfelt, men NordForsk oppfordrer spesielt til søknader om:

  • Felles nordisk bruk av forskningsinfrastruktur
  • Nordisk kultur, språk og mellom-nordisk kommunikasjon
  • Forskning på nordisk samarbeid

Søknadsfrist: 6. april 2011 kl. 16:00 CET. Søknader skrives på engelsk.

Mer detaljer finner du i utlysningen.

Facts about the call
Budsjett
Maksimalt 900.000 NOK over inntil 3 år
Søknadsfrist utløpt
06.04.2011 - 16:00 CET
Finansieringsform