Støtte for Nordiske forskningsprosjekter innen fordeling av helse og velferd

Det nordiske programmet for helse og velferd har som målsetting å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer gjennom fremragende forskning. Det er mulig å søke støtte for forskningsprosjekter som tar tak i utfordringene med ulikheter innen fordelingen av helse og velferdsgoder.

Det nordiske programmet for helse og velferd investerer 140 millioner NOK i forskningsprosjekter for å generere kunnskap om demografiske, sosiale, miljømessige og biologiske faktorers effekt på folks helse, og utfordringene dette innebærer for velferd. Den nye kunnskapen skal kunne omsettes i praktiske løsninger innen helse- og velferdssystemer. Det maksimale beløpet som hvert prosjekt kan søke om er 30 millioner NOK.

Søk støtte for Nordiske forskningsprosjekter innen fordeling av helse og velferd. Frist for utlysningen er 16. oktober 2014, 14.00.

I NordForsks LinkedIn-gruppe for utlysningen, Nordic research projects on the distribution of health and welfare, er det mulig å nettverke og finne samarbeidspartnere.

Mer informasjon om det nordiske programmet for helse og velferd.

Facts about the call
Budsjett
NOK 30 000 000
Søknadsfrist utløpt
16.10.2014 - 14:00 CET
Finansieringsform