Nyheter

Ny utlysning:  Nordic Graduate Education Courses within register-based research

Ny utlysning: Nordic Graduate Education Courses within register-based research

22.03.2017

Nordic Graduate Education Courses within register-based research er den femte utlysningen i NordForsks program for helse og velferd. Utlysningens totale budsjett er seks millioner norske kroner, og søknadsfrist er 21.06.2017.

Les mer…

Nyt opslag: 25 millioner NOK udbydes til forskning i nye lærings- og undervisningsmiljøer og -praksisser

Nyt opslag: 25 millioner NOK udbydes til forskning i nye lærings- og undervisningsmiljøer og -praksisser

20.03.2017

NordForsks Education for Tomorrow-program opslår 25 millioner NOK til ét Nordic Centre of Excellence (NCoE), som skal forske i nye lærings- og undervisningsmiljøer og -praksisser.

Les mer…

Ny NordForsk-rapport: Nordic biobanks and registers

Ny NordForsk-rapport: Nordic biobanks and registers

17.03.2017

NordForsk lanserte nylig en rapport som setter søkelyset på registre og biobanker som forskningsinfrastruktur for forskning innen helse og velferd. Rapporten gir en oversikt over eksisterende kunnskap om forskning som tar i bruk nordiske registre, biobanker og kliniske studier på tvers av grensene i Norden.

Les mer…

67 millioner til syv prosjekter innen registerbasert forskning

67 millioner til syv prosjekter innen registerbasert forskning

13.03.2017

NordForsks styre har besluttet å finansiere syv prosjekter innen registerbasert forskning. De 48 søknadene som kom inn ble vurdert av internasjonale eksperter og de utvalgte prosjektene mottar totalt 67 millioner norske kroner. Dette var den fjerde utlysningen innenfor NordForsks Nordisk program for helse og velferd.

Les mer…

 Ny rapport fra NordForsk: Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries – a legal perspective

Ny rapport fra NordForsk: Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries – a legal perspective

08.03.2017

Den nyeste rapporten fra NordForsk gir en oversikt over eksisterende lovgivning for innsamling og gjenbruk av helserelaterte persondata innen medisinsk forskning i de nordiske landene.

Les mer…

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev
Facebook