Nyheter

Arktis-satsing i rute

Arktis-satsing i rute

23.06.2017

NordForsk-programmet Ansvarlig utvikling av Arktis holdt sitt første årsmøte i Umeå 13 -14 juni. Over 50 deltagere utvekslet erfaringer fra prosjektenes første leveår og presenterte statusrapporter over arbeidet så langt.

Les mer…

Ollila ber Norden investere 635 millioner i energiforskning

Ollila ber Norden investere 635 millioner i energiforskning

21.06.2017

Jorma Ollila foreslår i en ny rapport å opprette et nordisk forsknings- og demonstrasjonsprogram på 635 millioner norske kroner og at det skal administreres av NordForsk, Nordisk Innovasjon og Nordisk energiforskning.

Les mer…

NeIC 2017

NeIC 2017

14.06.2017

Mer enn 200 IT-eksperter, forskere og beslutningstakere innen databehandling og datalagring deltok på NeIC 2017. Arrangementet fant sted i Umeå, Sverige fra 29. mai til 1. juni, og inkluderte både workshops og konferanse med anerkjente foredragsholdere fra akademia og industri.

Les mer…

Utlysning: “The Underpinnings of Nordic Societal Security”

Utlysning: “The Underpinnings of Nordic Societal Security”

01.06.2017

NordForsk utlyser totalt 28,5 millioner NOK til forskningsprosjekter innen samfunnssikkerhet. Søknadsfrist er 20 september 2017.

Les mer…

Ny rapport: Bedre forskningssamarbejde kan understøtte integration og migration i de nordiske lande

Ny rapport: Bedre forskningssamarbejde kan understøtte integration og migration i de nordiske lande

29.03.2017

Migrationsforskning kan være med til at tilvejebringe et bedre vidensgrundlag for beslutningstagere – og oplyse den brede befolkning. Et nyt NordForsk-policy paper kortlægger det aktuelle nordiske integrations- og migrationsforskningslandskab og udpeger tiltag, der kan højne forskningens politiske relevans.

Les mer…

Nyhetsbrev
Facebook