1 kvinne = 500.000 kroner?

19.02.2007
83 prosent av norske professorer er menn. Det vil ekspertene gjøre noe med: - I dag mottar lærestedene ekstra finansiering for studiepoeng og publisering av forskningsartikler. Vi mener kjønnsbalanse også bør premieres, sier professor Kari Melby, som har ledet en departementsutnevnt komité for likestilling i akademia.
Belønning for kvinner
Hver gang en kvinne ansettes som professor eller førsteamanuensis, bør lærestedet belønnes med ekstra penger. Det
er anbefalingen fra Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning (KiF), som nylig har levert sin sluttrapport til Kunnskapsminister Øystein Djupedal. For samtidig som det kun er 17 prosent kvinnelige professorer i Norge, viser tall fra NIFU STEP at 31 prosent av førsteamanuensene er kvinner, 57 prosent av universitetslektorene og 48 prosent av stipendiatene er kvinner.

KiF foreslår 500.000 NOK som belønning for ansettelser av kvinner i vitenskapelige stillinger. Beregninger fra NIFU STEP viser at uten tiltak for ansettelser av kvinner vil det ta 30 år før Norge opplever likestilling i akademia. Komiteen skisserer også et alternativ til stykkprisbelønning, nemlig en pott med penger øremerket likestilling ved universitetene og høgskolene.

Kontroversielt
- Forslagene er kontroversielle, men skal man oppnå likestillingsmål, vil det koste. Vi snakker ikke om kvotering, men om økt bevissthet gjennom økonomiske incitamenter, forklarer Melby til avisen Aftenposten.
- Høyere utdanning er en sektor som lider av at kvinnene ikke blir sett og faller fra. Hvis vi skal nå målene vi har satt oss, har vi ikke råd til å tape så mange talenter, sier Melby.

Ikke bare kvinner
- Vi tar det som en selvfølge at universitetene blir premiert økonomisk hvis de ansetter personer fra andre diskriminerte grupper også, sier Dag Øistein Endsjø, leder i Menneskerettsalliansen (en paraplyorganisasjon for ulike menneskerettighetsgrupper).

Endsjø mener forslaget om 500.000 som belønning for ansettelse av kvinner kan være i strid med norsk lov hvis ikke andre grupper også inkluderes i ordningen:
- En slik ordning vil være brudd på arbeidsmiljøloven med hensyn til homofile og funksjonshemmede, brudd på loven om etnisk diskriminering med hensyn til etniske minoriteter, og brudd på menneskerettighetsloven med hensyn til at ingen skal utsettes for diskriminering, mener Endsjø.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her