100 millioner DKK til humanioraforskning

27.12.2006
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation i Danmark deler ut 100 millioner DKK til 60 forskningsprosjekter innen hele det humanistiske området. Det ble søkt om støtte for totalt 600 millioner DKK.
– At vi kun kan innvilge så få søknader betyr naturligvis på den positive siden at det i år igjen var et meget høyt nivå på de prosjektene som slapp igjennom nåløyet, sier lederen for Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, professor dr. phil. Kirsten Drotner.

Områder som får støtte er blant annet islamismens tidlige utvikling, dansk utviklings- og bistandshistorie, jernalderens soldatbekledning og fornuftens grenseflater. Flere av søknadene gjaldt samarbeidsprosjekter:
- I de kommende år vil det bli utdelt større bevilgninger til større prosjekter. Det gjelder både nasjonalt som følge av regjeringens globaliseringspott, og på europeisk nivå som følge av EUs 7. rammeprogram. I Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation kan vi se at de humanistiske forskningsmiljøene er godt forberedt, sier Drotner.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her