100 millioner til forskerskoler i Danmark

04.04.2002
23 forskerskoler vil i løbet af de næste 5 år modtage mere end 100 mio. kr. Danmark har nu tre forskerskoler med væsentlig medfinansiering fra industrien.
23 danske forskerskoler vil i løbet af de næste 5 år modtage mere end 100 mio. kr. Danmark har nu tre forskerskoler med væsentlig medfinansiering fra industrien.

Forskeruddannelsesrådet og Forskningsstyrelsen har på baggrund af 57 ansøgninger udvalgt 23 forskerskoler, der vil modtage mere end 100 mio. kr. over de næste 5 år. Der forventes igangsat 130 nye ph.d.-stipendier. Heraf er mere end halvdelen samfinansierede med erhvervslivet, sektorforskningsinstitutionerne og amterne.

Danmarks videnskabsminister Helge Sander udtaler: "Det er vigtigt, at dansk forskning understøtter vores ambition om, at Danmark skal være et førende vidensamfund. Det glæder mig derfor, at fagmiljøer landet over har tilsluttet sig Forskeruddannelsesrådets ønske om at organisere forskeruddannelsen i forskerskoler. Det er også glædeligt, at erhvervslivet har taget et medansvar i uddannelsen af nye generationer af forskere, således at der bliver større sammenhæng mellem uddannelse, forskning og innovation."

Bevillingerne fordeler sig på samtlige faglige hovedområder med en lille overvægt til humaniora og samfundsvidenskab, som har været et af de særligt prioriterede områder i 2001. Derudover har der været lagt vægt på forskerskolerne som brobyggere, der inddrager andre sektorer som amter og den private sektor til at medvirke i forskeruddannelsen.

Forskerskoleprogrammet har til formål at styrke etableringen af forskerskoler med henblik på at skabe miljøer på et højt internationalt niveau for ph.d.-studerende. Styrkelsen sker bl.a. gennem etablering af stipendier, kurser, udenlandske gæsteprofessorer samt stipendiater.

De nye forskerskoler
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her