100 millioner til humaniora i Danmark

28.11.2005
I Danmark har Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation besluttet å bevilge 100 millioner DKK til over 60 nye humanistiske forskningsprosjekter. Prosjektene dekker hele det humanistiske området.
- De aller fleste innsendte søknadene var av høy kvalitet, sier leder for Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Kirsten Drotner. Talentmassen er stor på det humanistiske området:
- Nedskjæringene på de humanistiske fakulteter gjør det vanskelig å rekruttere nye generasjoner til en forskerkarriere, og beholde dem. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation vil gjerne yte sitt bidrag til å gi de flinkeste unge et puff inn i en akademisk løpebane, sier Drotner. Hun legger til at de erfarne forskerne som har fått penger til store prosjekter viser stor evne og vilje til å inngå i nye sammenhenger, ofte på tvers av etablerte faggrenser.

Les mer hos Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.
Nyhetsbrev
Facebook