118 og 52 søknader på forskernettverk og -kurs

10.05.2011
Mange viste interesse for NordForsks forskerkurs og forskernettverk da disse ble lyst ut i januar. Vi mottok totalt 118 søknader for nettverk og 52 søknader for kurs, noe som viser en jevn økning sammenlignet med de foregående år.

Søknadene vil nå bli evaluert, og resultatene forventes å være klare i juli. De nye prosjektene vil starte opp til høsten.

Les mer om forskernettverk og forskerkurs her!

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook