118 og 52 søknader på forskernettverk og -kurs

10.05.2011
Mange viste interesse for NordForsks forskerkurs og forskernettverk da disse ble lyst ut i januar. Vi mottok totalt 118 søknader for nettverk og 52 søknader for kurs, noe som viser en jevn økning sammenlignet med de foregående år.
118 og 52 søknader på forskernettverk og -kurs

Søknadene vil nå bli evaluert, og resultatene forventes å være klare i juli. De nye prosjektene vil starte opp til høsten.

Les mer om forskernettverk og forskerkurs her!

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her