118 og 52 søknader på forskernettverk og -kurs

10.05.2011
Mange viste interesse for NordForsks forskerkurs og forskernettverk da disse ble lyst ut i januar. Vi mottok totalt 118 søknader for nettverk og 52 søknader for kurs, noe som viser en jevn økning sammenlignet med de foregående år.
118 og 52 søknader på forskernettverk og -kurs

Søknadene vil nå bli evaluert, og resultatene forventes å være klare i juli. De nye prosjektene vil starte opp til høsten.

Les mer om forskernettverk og forskerkurs her!

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her