12 PPP PhD-prosjekter invitert til kontraktsforhandlinger

27.02.2009
Evalueringen av søknadene mottatt ved første utlysning i det nordiske PPP PhD-programmet (Private Public Partnership) er nå gjennomført, og 12 prosjekter er invitert til videre kontraktsforhandlinger.
 12 PPP PhD-prosjekter invitert til kontraktsforhandlinger
Utlysningen åpnet for søkere fra alle sektorer og vitenskapelige områder, og søknadsfristen var 28. november 2008. Søknadene ble evaluert av et evalueringspanel bestående av 10 deltakere fra alle de nordiske landene, så vel som fra både industri og akademia, og fra ulike forskningsområder. Avgjørelsen ble tatt av NordForsks styre. Blant 25 kvalifiserte søkere har følgende 12 prosjekter blitt invitert til kontraktsforhandlinger:

Lymphocyte homing to and function within the intestinal mucosa
Virksomhet: Novo Nordisk AS, Danmark.
Universitet: Lund Universitet, Sverige.

Combustion visualization in large bore gas engines
Virksomhet: Wärtsilä Finland Oy/Research & Development, Finland.
Universitet: Lund Universitet, Sverige.

Innovative ways to improve protein functionality of novel fish products
Virksomhet: Apetit Oy/Apetit Kala Oy, Finland.
Universitet: Chalmers Tekniska Högskola, Sverige.

Development and characterization of novel models for studying osteoclasts
Virksomhet: Nordic Bioscience AS, Bone Biology, Danmark.
Universitet: Lund Universitet, Sverige.

Human embryonic stem cell-derived hepatocytes as in vitro pharmacokinetic model
Virksomhet: Cellartis AB, Sverige.
Universitet: Universitetet i Oslo, Norge.

PhD research for industrialization of thin films for fuell cell electrolytes
Virksomhet: Danish Technological Institute (DTI)/Tribiology Center, Danmark.
Universitet: Linköping Universitet, Sverige.

Chitosan based Carriers for Photochemical Internalization in Cancer Therapy
Virksomhet: PCI Biotech AS, Norge.
Universitet: Islands Universitet, Island.

Combating breast cancer by digital pathology
Virksomhet: Visiopharm AS, Danmark.
Universitet: Uppsala Universitet, Sverige.

Optimalization of a non-thermal plasma scrubber for reduction of odour emissions
Virksomhet: Applied Plasma Physics AS, Norge.
Universitet: Aarhus Universitet, Danmark.

An early molecular signature of diabetic nephropathy
Virksomhet: Novo Nordisk AS, Dept. 477, Danmark.
Universitet: Lund Universitet, Sverige.

Evaluation and optimisation in scale-up of pharmaceutical production of tablets
Virksomhet: Probio/Pharma and Supplements, Norge.
Universitet: Syddansk Universitet, Danmark.

Use of technical textiles to obtain sustainable self-cleaning building surfaces
Virksomhet: Danish Technological Institute/Centre for Wood and Textile, Danmark.
Universitet: Kungliga Tekniska högskolan, Sverige.

Om PPP PhD-programmet
NordForsk PPP PhD-prosjekter gjennomføres mellom en næringslivsvirksomhet, en doktorgradstudent (PhD) og et universitet. Virksomheten og universitetet må befinne seg i ulike nordiske land. Studenten får veiledere fra begge steder, og deler sin tid mellom virksomhet og universitet. I prosjektperioden er studenten ansatt i virksomheten. NordForsk dekker opptil 50 % av studentens lønn i tillegg til merkostnader ved reiser, PhD-kurs o.l., mens virksomheten dekker de resterende kostnadene. Støtten tildeles for 3-4 år, avhengig av universitetets PhD programkrav.

Lisa H. Ekli
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her