12 utfordringer for dansk kunnskapspolitikk

06.02.2008
Fokus på internasjonalisering, høyere utdanning, kunnskapsdeling og mindre detaljstyring i kunnskapspolitikken er sentrale anbefalinger fra det danske Fremtidspanelet. Panelet ble nedsatt av videnskabsminister Helge Sander i mai 2007 og har nylig publisert rapporten ”12 udfordringer for videnpolitikken”.
 12 utfordringer for dansk kunnskapspolitikk
Fire hovedutfordringer
Rapporten løfter frem fire hovedutfordringer. For det første skal Danmark gå helhjertet inn i internasjonaliseringen og utnytte sine særlige styrkeområder. På denne måten skal Danmark blant annet lykkes bedre i å trekke til seg og holde på forskningsvirksomheter, forskere, nøkkelmedarbeidere og studenter. Danmark kan ikke være i verdensklasse på alle områder, og nettopp derfor blir internasjonaliseringen så viktig, skriver panelet. Det må bli mye lettere for danske forskere og studenter å sirkulere mellom danske og utenlandske forskningsinstitutter og universiteter.

Videre skal antallet dansker med høy utdannelse økes. Dersom Danmark ikke kan stille med en kvalifisert arbeidsstyrke, vil globalt mobile virksomheter velge å slå seg ned andre steder, heter det i rapporten.

Fremtidspanelet legger også vekt på kunnskapsdeling: kunnskapsspredningen til samfunnet må bli bedre, og samarbeid og mobilitet mellom næringsliv, offentlig sektor og forskning skal styrkes.

Den fjerde av fremtidspanelets identifiserte hovedutfordringer fokuserer på Videnskabsministeriets styringsverktøy: panelet advarer mot for sterk detaljstyring. Det er lederne og de motiverte medarbeiderne i kunnskapsvirksomhetene som skal skape resultatene. Deres verden er kompleks og omskiftelig, og det er viktig at ministeriet ikke blir en faktor som virker for å bevare status quo.

Les mer om fremtidspanelet og last ned rapporten ”12 udfordringer for videnpolitikken” her.

Les også:
Tre viktige satsningsområder for Vetenskapsrådet
Tre tunge satsningsområder for Norges Forskningsråd
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her