124 doktorer kreerades vid Åbo Akademi

10.06.2002
Största promotion i Åbo Akademis historia. Rektor Gustav Björkstrand öppnade promotionen och sade att Åbo Akademi under senare tid har haft stor framgång inom forskningen och att det stora antalet promovender var ett konkret belägg för detta.
Största promotion i Åbo Akademis historia.

Rektor Gustav Björkstrand öppnade promotionen och sade att Åbo Akademi under senare tid har haft stor framgång inom forskningen och att det stora antalet promovender var ett konkret belägg för detta.

Björkstrand menade att akademin har ett bildningsideal som står i kontrast till modetrender i synen på universitetens uppgifter. Men akademin fäster också vikt vid att utveckla undervisningen och övergår nu till en examensstruktur med två cyklar, kandidatnivå och magisternivå, vilket kommer att förstärka ÅA:s internationella profil.

- Vi kan framöver räkna med ett växande antal studerande från andra delar av Europa, samtidigt som våra egna studerande i ökande utsträckning kommer att söka sig utomlands. Detta står inte i konflikt med utan breddar på ett nödvändigt sätt vårt primära ansvar för den svenska och tvåspråkiga befolkningens välgång och lycka i en alltmer global värld, menade rektor Björkstrand.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her