13. november siste søknadsfrist for nordiske nettverk innenfor Toppforskningsinitiativets "Effektstudier og tilpasning til klimaendringer"

28.10.2009
Toppforskningsinitiativets delprogram "Effektstudier og tilpasning til klimaendringer" skal bidra til å gi kunnskap om effektene av klimaendringer, om samfunnets evne til tilpasning, og de farer og muligheter som effekter av klimaendringer kan medføre for den nordiske regionen. Søknadsfristen for nordiske nettverk innenfor dette delprogrammet er 13. november.
 13. november siste søknadsfrist for nordiske nettverk innenfor Toppforskningsinitiativets "Effektstudier og tilpasning til klimaendringer"
Et nordisk nettverk innenfor dette delprogrammet skal føre framstående forskermiljøer fra minst tre nordiske land sammen for å styrke og øke kvaliteten i forskningen og forskeropplæringen på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.

Det nordiske nettverket forventes å dekke emneområder innenfor ett eller flere av følgende punkter:

• Effekter av klimaendringer.
• Tilpasning til konsekvenser som omhandler land- og kystområder, samt byer.
• Muligheter som klimaendringene kan medføre for de nordiske landene.
• Effekter kan inkludere innvirkning på naturen, økosystemer, samfunn og økonomi.

Det oppfordres til interdisiplinære søknader, og deltakere fra industri, politikkutforming og samfunnsutvikling bør inkluderes der dette er relevant.

Finansiering
Toppforskningsinitiativet skal finansiere 10 nordiske nettverk innenfor dette delprogrammet. Hvert nettverk vil motta opptil NOK 300.000 pr år for inntil tre år. Midlene skal dekke direkte kostnader til ulike former for samarbeid (som workshops, konferanser, seminarer og forskerkurs) inkludert direkte administrative kostnader (maks 10 % av bevilgningen).

Søknadsfrist er 13. november 2009 (16:00 CET).

Les hele utlysningsteksten her!

Les mer om dette på Toppforskningsinitiativets nettsider: www.toppforskningsinitiativet.org

Kontaktpersoner:
Simone Heinz, Seniorrådgiver
E-mail: simone.heinz@nordforsk.org
Phone: +47 908 45 382

Michael Andersson, Seniorrådgiver
E-mail: michael.andersson@nordforsk.org
Phone: +47 941 68 547
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her