14 nordiske forskere blant de første ERC Advanced Grants-vinnerne

29.08.2008
Det europeiske forskningsrådet (ERC) har publisert de første resultatene fra utlysningen av ”ERC Advanced Grants”. 14 nordiske forskere er blant vinnerne til nå. Markku Kulmala, leder for et av NordForsks Nordic Centres of Excellence innenfor Global Change-programmet , er en av tre vinnere fra Finland.
 14 nordiske forskere blant de første ERC Advanced Grants-vinnerne
– Det føles som å ha vunnet gullmedaljen! Men det er umulig å gjøre forskning som dette alene. Det nordiske nettverket har vært en veldig viktig del av mitt prosjekt, og slik vil det være i fremtiden også, sier Markku Kulmala.

Vinnerne fra to av fire fagområder er klare
Vinnerne innenfor området naturvitenskap og tekniske vitenskaper ble annonsert sommeren 2008 som de aller første vinnerne av ERCs Advanced Grants. Konkurransen om midler var svært hard: Ved søknadsfristens utløp den 28. februar i år hadde ERC mottatt hele 997 søknader. Peer review-prosessen innenfor naturvitenskap og tekniske vitenskaper pågikk fra mars til juni og omfattet ti evalueringspaneler. 105 Advanced Grants-vinnere ble plukket ut som vinnere. Se fullstendig liste her.

29. august ble også vinnerne innenfor humaniora og samfunnsvitenskap publisert. 44 forskere er plukket ut til å motta ERC Advanced Grants-midler til nå. Se listen over HumSam-vinnere her.


14 nordiske vinnere
Hele åtte forskere fra svenske vertsinstitusjoner mottar ERC Advanced Grants gjennom disse tildelingene; syv av dem fra området for naturvitenskap og tekniske vitenskaper, og en fra HumSam-området. Danmark og Finland er representert med tre vinnere hver, to fra området for naturvitenskap og tekniske vitenskaper og en fra HumSam-området fra hvert av landene. Norge og Island står uten vinnere i disse tildelingene.

Listen over forskere som mottar ERC Advanced Grants innenfor kategoriene ”Life Sciences” og tverrvitenskapelig forskning vil foreligge i starten av oktober. Listen over alle kandidatene som tilfredsstilte de vitenskapelige kriteriene innenfor hvert område, vil bli publisert kort tid etter dette, melder ERC i en pressemelding.

De nordiske vinnerne innefor området naturvitenskap og tekniske vitenskaper er:

Danmark
Prof. Flemming Besenbacher, Aarhus Universitet: Video-rate Scanning Probe Microscopy Imaging of Nanostructures on Surfaces
Prof. Ib Henning Madsen, University of Copenhagen: Topology of Moduli Spaces and Strings

Finland
Prof. Markku Tapio Kulmala, Helsingin yliopisto: Atmospheric nucleation: from molecular to global scale
Prof. Antti Jukka Kupiainen, Helsingin yliopisto: Mathematical Physics of Out-of-Equilibrium Systems

Sverige
Prof. Axel Brandenburg, Kungliga Tekniska Högskolan: Astrophysical Dynamos
Prof. Johan Håstad, Kungliga Tekniska Högskolan: Approximation of NP-hard optimization problems
Prof. Lars Hultman, Linköpings Universitet: Self-Organized Nanostructuring in Functional Thin Film Materials
Prof. Anne L‘Huillier, Lund University: Attosecond Control of Light and Matter
Prof. Bengt Nordén, Chalmers tekniska högskola AB: Supramolecular Motive Power
Prof. Björn Ottersten, Kungliga Tekniska Högskolan: Systems for Communications, Biomedicine, and Defense
Prof. Villy Sundström, Lund University: Visualizing Molecular Change


De nordiske vinnerne innefor HumSam-området er:

Danmark
Prof. Kirsten Hastrup, University of Copenhagen: Waterworlds Waterworlds: Natural environmental disasters and social resilience in anthropological perspective

Finland
Prof. Bo Stråth, University of Helsinki, Centre for Nordic Studies: Between Restoration and Revolution, National Constitutions and Global Law: an Alternative View on the European Century 1815-1914

Sverige
Prof. Per Krusell, Stockholms universitet: Quantitative dynamic macroeconomic analysis of global climate change and inequality


NordForsk gratulerer!
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her